10 Haziran 2013 Pazartesi

KÜBA'LI ÇİZER ADAN İGLESİAS TOLEDO ÇİZİYOR...
Kübalı Çizer Adan İglesias Toledo da "Direniş Günleri"ne bu karikatürüyle Küba'dan katıldı. Bu karikatürü Mizahhaber'e ileten. kendi karikatürlerini de bizimle paylaşan Sait Munzur arkadaşımıza da teşekkür ederiz...

M  İ  Z  A  H  H  A  B  E  R